Opći radiografski sustavi

Visokoučinkoviti digitalni radiografski sistem sa povećanom funkcionalnošću...

Digitalni radiografski uređaj Visoka produktivnost...

Stropno motirani radiografski sustavi Stropno montirani radiografski sistem...

Podno-montirani radiografski sustav MF serija Shimadzu...

Jedinstveni rendgenski uređaj, koji jednostavnom uporabom u praktičnom radu odgovara vaš...