Strast za detaljima - Otkrijte nove kliničke vrijednosti u radiologiji

Kao pioniri u stvaranju medicinskih slika još od davne 1896. kada je snimio prve X-zrake u Japanu, Shimadzu razvija, proizvodi i distribuira širok spektar digitalnih dijagnostičkih sustava za stvaranje slika. Ti sustavi svoju primjernu nalaze u velikom broju kliničkih aplikacija, kao što su: višenamjenska angiografija, fluoroskopija, opća radiografija, laboratoriji za srčanu kateterizaciju, kirurški C-lukovi te mobilni radiografski sustavi. 

Inovativan u tehnologiji stvaranja medicinskih slka, Shimadzu je mnogo puta do sada prvi u svijetu predstavio rješenja koja su u međuvremenu postala standardom u kliničkim primjenama današnjice. Unapređujemo tehnologije stvaranja i primitka dijagnostičkih slika, olakšavamo postupanje s pacijenatima tijekom dijagnostičkih postupaka, pazimo na njihovu udobnost i dobrobit te istovremeno podupiremo klinički tijek i procese, kao i medicinsko osoblje, zahvaljujući jednostavnoj i sigurnoj upravljivosti naših medicinskih uređaja.

Proizvodi

NOVOSTI