T-Smart

Tomosinteza: Shimadzu tehnologija smanjenja artefakata

"T-smart"je najnovija i najsofisticiranija tehnologija tomosinteze, dodatno poboljšana iterativnom metodom rekonstrukcije. „T-smart“ automatski dijeli izvorne projekcijske slike na dva skupa projekcijskih slika (projekcijske slike bez metala i projekcijske slike samo od metala) pomoću naprednog algoritma za ekstrakciju metala. Zatim izvodi iterativne rekonstrukcije svakog od njih i na kraju integrira dva skupa podatak u jedan, pružajući "T-smart" sliku.

Daljnje smanjenje metalnih artefakata

„T-smart“ pruža još jasnije slike tomosinteze suzbijajući još više artefakata oko metalnih predmeta. Ovaj će program biti od velike pomoći u ortopediji, posebno za pacijente s metalnim implantatima ili fiksatorima, jer omogućuje vrlo točnu dijagnozu statusa između kosti i implantata.

Visoka kvaliteta slike s malo šuma

Budući da se postupak rekonstrukcije izvodi bez filtriranja, poboljšava vidljivost trabekula, fraktura dlaka i ostalih detalja, čak i metalnih predmeta, bez naglašavanja šuma. Slijedom toga, omogućeno je gledanje slika s još većom kvalitetom.

Usporedba: Radiografska slika na lijevoj strani naspram slike tomosinteze na desnoj strani

Klinike za zglobove i sportski medicinski centar Sonoda

Sveučilišna bolnica Kanazawa

Sveučilišna bolnica Kanazawa