Flexavision HB

Hibridni (SFD i digitalni) sustav

Brojne konfiguracije sistema prilagođene širokom rasponu pretraga

Nudeći različite vrste rendgenskih stolova, visokonaponskih generatora, rendgenskih cijevi, pojačala slike i procesora za obradu snimke, FLEXAVISION omogućava kreirati optimalan sistem prilagođen zahtjevima protoka podataka pacijenta i svih vrsta pretraga. Uz navedene karakteristike, sistem je kompaktan, njegova brzina kretanja i širina pokrivenosti pacijenta omogućava precizno pozicioniranje u području pretrage. Oomogućava se lak odabir optimalnog sistema za skoro sve zahtjeve u svakodnevnim pretragama, od torakalnih i abdominalnih pretraga, pa sve do ortopedskih, pedijatrijskih, uroloških, kao i upotreba pri hitnim slučajevima.

Fleksibilan dizajn podržava širok raspon pretraga

Veliki broj pretraga

Kose radiografske snimke kao opcija

Povećanje udaljenosti snimanja

FLEXAVISION se pomiče vrlo brzo te time podržava različite vrste pretraga i široki raspon prekrivanja minimizirajući utjecaj pomicanja pacijenta.

Digitalna tehnologija osigurava visoku kvalitetu snimke

FLEXAVISION osigurava izrazitu kvalitetu snimke. Visoke peformanse, 1-megapixel CCD kamera (HB, FT tip) omogućavaju 1024x1024 matricu i 12-bitnu konverziju (4096 gradaciju sive skale). Navedeno omogućava visoko-kvalitetnu sliku i snimku visoke rezolucije. Shimadzu digitalni procesor se primjenjuje za reduciranje halacije i dobivanje čiste visoko kontrasne snimke za prikaz u realnom vremenu. Uređaj za kontrolu pozicioniranja kazeta raznih veličina (HB, SF tip) omogućava dobivanje snimke kvalitetom slične digitalnoj snimci, kao i efikasnost ponovljenog pregleda tokom uroloških i abdominalnih pretraga koje zahtjevaju upotrebu širokog prikaza. FLEXAVISION HB ima uređaj za kontrolu pozicioniranja kazeta raznih veličina (eng. SFD; „spot filming device„) koji podržava upotrebu kazeta raznih formata, a do najvećeg formata 35cmx43cm. Kazeta se lako ubacuje sa prednje strane bez upotrebe ladice i brzo se pomiče do prednjeg ruba pojačala slike, osiguravajući visoku kvalitetu snimke kontrolom doze zračenja.

Efikasan tijek pretraga

Kontrole upravljanja stola FLEXAVISION R/F i visokonaponskog generatora su realizirane jednostavnom funkcijom konzole, kako bi se osigurao tečan i točan protok pacijenata za sve vrste pretraga. Sistemi u koje je ugrađen digitalni procesor za obradu slike koristi visoko fleksibilni Windows operacijski sistem, kako bi dobili pregled slike u realnom vremenu, uz uporabu jednostavnog miša i tastature. Opcijska kompatibilnost DICOM-mrežom pojednostavljuje printanje i transfer slike prema serveru, osiguravajući sveobuhvatni visokokvalitetni tijek pretraga.