Flexavision HB

Hibridni (SFD i digitalni) sustav

Brojne konfiguracije sistema prilagođene širokom rasponu pretraga

Nudeći različite vrste rendgenskih stolova, visokonaponskih generatora, rendgenskih cijevi, pojačala slike i procesora za obradu snimke, FLEXAVISION omogućava kreirati optimalan sistem prilagođen zahtjevima protoka podataka pacijenta i svih vrsta pretraga. Uz sve to sistem je kompaktan, njegova brzina kretanja i širina pokrivenosti pacijenta omogućava precizno pozicioniranje u području pretrage. Ovo omogućava lak odabir optimalnog sistema za skoro sve zahtjeve u svakodnevnim pretragama, od torakalnih i abdominalnih pretraga, pa sve do ortopedskih, pedijatrijskih, uroloških, kao i upotreba pri hitnim slučajevima.

Fleksibilan dizajn podržava širok raspon pretraga

Veliki broj pretraga

Kose radiografske snimke kao opcija

Povećanje udaljenosti snimanja

FLEXAVISION se pomiče vrlo brzo i time podržava različite vrste pretraga i široki raspon prekrivanja minimizirajući utjecaj pomicanja pacijenta.

Digitalna tehnologija osigurava visoku kvalitetu snimke

FLEXAVISION osigurava izrazitu kvalitetu snimke. Visoke peformanse, 1-megapixel CCD kamera (HB, FT tip) omogućavaju 1024x1024 matricu i 12-bitnu konverziju (4096 gradaciju sive skale). Ovo omogućava visoko-kvalitetnu i snimka visoke rezoluciije. Shimadzu digitalni procesor se primjenjuje za reduciranje halacije i dobivanje čiste visoko kontrasne snimke za prikaz u realnom vremenu. Uređaj za kontrolu pozicioniranja kazeta raznih veličina (HB, SF tip) omogućava dobivanje snimke kvalitetom slične digitalnoj snimci, kao i efikasnost ponovljenog pregleda tokom uroloških i abdominalnih pretraga koje zahtjevaju upotrebu širokog prikaza. FLEXAVISION HB ima uređaj za kontrolu pozicioniranja kazeta raznih veličina (eng. SFD; „spot filming device „) koji podržava upotrebu kazeta raznih formata do najvećeg

formata 35cmx43cm. Kazeta se lako ubacuje sa prednje strane bez upotrebe ladice i brzo se pomiče do prednjeg ruba pojačala slike osiguravajući visoku kvalitetu snimke kontrolom doze zračenja.

Efikasan tijek pretraga

Kontrole upravljanja stola FLEXAVISION R/F i visokonaponskog generatora su realizirane jednostavnom funkcijom konzole kako bi se osigurao tečan i točan protok pacijenata za sve vrste pretraga. Sistemi u koje je ugrađen digitalni procesor za obradu slike koristi visoko fleksibilni Windows operacijski sistem kako bi dobili pregled slike u realnom vremenu koristeći jednostavni miš i tastaturu. Opcijska komptibilnost DICOM-mrežom pojednostavljuje printanje i transfer slike prema serveru, osiguravajući sveobuhvatni visoko-kvalitetni tijek pretraga.