Etički kodeks

U skladu s našom korporativnom filozofijom, Shimadzu je uveo korporativni Etički kodeks u obliku pravila etičkog ponašanja i okvira dužnosti kojeg bi naši zaposlenici trebali poštivati i primjenjivati kao odgovorni članovi društva. Potpuna predanost radu i razvoju korporacije, koji je paralelno isprepleten razvojem i rastom društva, doprinosi ostvarivanju prosperitetne budućnosti čovječanstva.

Korporativna filozofija

Doprinos društvu kroz znanost i tehnologiju (eng. Contributing to Society through Science and Technology)

Princip menadžmenta

Ostvarivanje naših želja za dobrobit čovječanstva i planete Zemlje (eng. Realizing Our Wishes for the Well-being of Mankind and the Earth)

Načela Etičkog kodeksa

1. Usmjerenost kupcu
Razvojem napredne tehnologije po tržišno prihvatljivim uvjetima, pružit ćemo moderne visokokvalitetne proizvode i usluge kao neophodne za boljitak društva, pridonoseći bolje uvjete za kupce. 

2. Pravednost i transparentnost
Poštivat ćemo sve primjenjive zakone, propise i druge društvene norme te djelovati na transparentan i pošten način u svim svojim poslovnim aktivnostima i poslovnim suradnjama diljem svijeta, ali i u situacijama kada predstavljamo tvrtku u privatnom životu. Potiče se njegovanje i održavanje legitimnog i ispravnog odnosa s političkim i upravnim tijelima, bez sudjelovanja u aktivnostima koje proturječe društveno prihvatljivom ponašanju, poput povezivanja s grupama ili pojedincima koji negativno utječu na društveni poredak ili etičnu korporativnu aktivnost.

3. Odnosi s interesno-utjecajnim skupinama
U svrhu uspostavljanja odnosa povjerenja s interesno-utjecajnim skupinama (dionicima - uključujući kupce, dobavljače, poslovne partnere, zaposlenike i regionalne zajednice), informacije od važnosti za tvrtku i dionike ćemo prikladno, razumljivo i na odgovarajući način plasirati radi održavanja nesmetane i uzajamne komunikacije. Pravovremeno ćemo razmotriti i objediniti stavove i očekivanja vanjskih interesno-utjecajnih skupina u naše poslovne aktivnosti. 

4. Doprinos društvu i očuvanju okoliša na globalnoj razini
U cilju dugoročnog, globalnog svjetonazora očuvanja društva i okoliša, nastavljamo doprinositi društvu kroz svoje poslovne aktivnosti, težiti harmoniji odnosa s lokalnim zajednicama i izvršavati svoje društvene odgovornosti. Prepoznavši činjenicu da je rješavanje ekoloških problema globalno važno pitanje, obzirom na naš korporativni identitet, dobrovoljno ćemo i aktivno nastojati pridonijeti očuvanju okoliša i dobrobiti čovječanstva.

5. Poticanje kreativnosti i poštivanje osobnosti zaposlenika
Nastojat ćemo održavati radno okruženje koje zaposlenicima omogućava da kroz svoj svakodnevni rad izraze svoju kreativnost i individualnost, da teže svojoj samoaktualizaciji i kontinuirano daju vrijedan doprinos tvrtki kroz osobni rast i razvoj. Uz poštivanje osobnih prava pojedinaca, zabranjena je diskriminacija na temelju rase, spola, nacionalnosti, vjere, tjelesnih mana, uvjerenja ili bilo koje druge osnove.

Smjernice za ponašanje

 

1. Smjernice u vezi poštivanja propisa

U svim poslovnim aktivnostima, ali i prilikom predstavljanja tvrtke u svakodnevnom životu, poštivat ćemo i primjenjivati postojeće zakone, propise i druge društvene norme. U slučaju nastanka štete ili nezgode, ponašat ćemo se pošteno i odgovorno.

2. Smjernice u vezi doprinosa društvu kroz poslovne aktivnosti

Nastojat ćemo pružiti proizvode i usluge koji doprinose napretku društva, uz istovremene pothvate za razvijanje novih tehnologija i uvođenja standarda, a u cilju postizanja prosperitetne budućnosti za čovječanstvo.

3. Smjernice u vezi s pružanja sigurnih i pouzdanih proizvoda i usluga

Najveći prioritet nam je pružanje proizvoda i usluga koji su sigurni i pouzdani za korisnike.

4. Smjernice u vezi s etikom znanosti i tehnologije

Odnos prema znanosti i tehnologiji biti će obilježen pravednošću, iskrenošću i odgovornošću za sve donesene odluke i poduzete radnje u procesima istraživanja i razvoja te pružanja usluga.

5. Smjernice u vezi poštene trgovine

Sve poslovne transakcije provoditi će se pošteno i racionalno te na na obostrano zadovoljstvo.

6. Smjernice u vezi odgovornog obnašanja dužnosti

Tijekom obnašanja svojih dužnosti nećemo komunicirati s javnim službenicima, privatnim poslovnim partnerima ili povezanim društvima na način koji krši zakon ili društveno prihvaćenu praksu.

7. Smjernice u vezi poštivanja antitrustovskih zakona

Zabranjeno je upuštati se u bilo kakve aktivnosti koje utječu na nepravedno ograničavanje tržišnog natjecanja ili ograničavaju slobodnu konkurenciju.

8. Smjernice u vezi objavljivanja i prijenosa točnih informacija

Naše objave će prenositi isključivo točne informacije sa svojstvima integriteta, istinitosti i pravodobnosti.

9. Smjernice o odgovarajućoj kontroli povjerljivih podataka

Prikupljene podatke relevantne za naše poslovne procese (uključujući osobne podatke) ćemo sigurno zaštititi u skladu s odgovarajućim pravilima. Osim toga, podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu izvorne namjere niti ćemo ih otkrivati ​​drugim stranama.

10. Smjernice u vezi s internim podacima društva

Podatke internog karakteraa nećemo koristiti u osobne interese.

11. Smjernice u vezi odgovornog ponašanja

Zlouporaba služenog položaja ili korištenje ime tvrtke u svrhu stjecanja osobne koristi je u potpunosti neprihvaćena. 

12. Smjernice u vezi očuvanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika

Osigurati ćemo radno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju sigurno i zaštićeno, uz neprestana nastojanja održavanja ili poboljšanja zdravlja zaposlenika.

13. Smjernice u vezi poštivanja ljudskih prava i različitosti među zaposlenicima

Uz poštivanje ljudskih prava, osobnosti i individualnosti (različitosti) među zaposlenicima, nastojat ćemo iskoristiti ljudske potencijale stvarajući radno okruženje na način koji u potpunosti objedinjuje sposobnosti svih zaposlenika, čime će se ujedno postići i zdrava ravnoteža poslovnog (radnog) i privatnog (osobnog) života.

14. Smjernice u vezi s antisocijalnim elementima

Odlučno ćemo se suprotstaviti utjecaju antisocijalnih elemenata i u potpunosti izbjegavati uplitanja u srodne radnje.

15. Smjernice u vezi međunarodnih aktivnosti

Na temelju međunarodnog svjetonazora, ali i naše želje za svjetskim poretkom te zaštite ljudskih prava i okoliša, pridržavat ćemo se svih važećih zakona i propisa zemalja u kojima provodimo poslovne aktivnosti te poštivati njihove kulture i vrijednosti.

16. Smjernice u vezi društveno odgovornog poslovanja

Kroz naše poslovne procese aktivno ćemo se uključiti u doprinos napretku društva i ispuniti stupanj društveno odgovornog poslovanja (DOP) koji se očekuje od korporativnih tvrtki.

17. Smjernice u vezi s globalnom održivosti

Težiti ćemo održivom razvoju i nastojati očuvati globalno okruženje.